Installaatiot

2022 Shadowmaker

Teos on syntynyt apurahakaudella ja sain sen valmiiksi tammikuussa 2022, halusin kuvata ihmisen ylimielisyyttä muita lajeja kohtaan. Kuinka me lyhytnäköisyydellämme teemme olosuhteistamme mahdottomia.

Shadowmaker 2022, yksityiskohta
Shadowmaker 2022, koko korkeus 2m, halkaisia noin 2,5m

2020

Tässä kokonaisuudessa olen käsitellyt eläinten ja ihmisten välistä suhdetta.

Teostiedot kuvien alla.

Vuoden 2020 installaatioita                                    

Kuvat 1-5: Toistensa kaltaiset 2020

Kuvat 6-8: Kisses 2.0

Kuvat 10-12: Kunnes kuolema meidät erottaa 2020

Kuvat 13-14: Tähteistä tehty 2020

Kuvat 15-16: Boogie Babyt 2020 

Kuvat @SamuliSivonen

2017

Tässä kokonaisuudessa käsittelen luopumista; rohkeutta pelkistää ja paljastaa. Pyrin osoittamaan elämän kerroksellisuuksia ja erottamaan tunteiden universumin tästä ulkoisen samankaltaisuuden maailmasta.

Tämän kokonaisuuden punaisena lankana on naisen taipuvaisuus. Nainen on taipuvainen liioitteluun, kyyneliin, heikkouteen, uhrautumiseen. Nainen on halukas, suostuvainen, myöntyväinen. Me taivumme välillä paljoon lastemme tähden, tavan vuoksi, miehen vuoksi. 

Tavoitteena on nostaa esille naisten monipuolisuuden voimavara ja kyky tuntea empatiaa, jota vielä tänäkin päivänä pidetään enemmän heikkoutena kuin vahvuutena.